Feb 272011
 

UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL

  • LUGAR: Barcelona
  • VINCULADA A: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
  • CENTRO: Privado
  • DESDE: no consta
  • PLAZAS: no consta
  • PRÁCTICAS: El pràcticum et donarà l’oportunitat d’observar i d’aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que han estat objecte d’aprenentatge, amb l’assessorament del tutor de la Facultat i de la institució. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l’anàlisi, l’aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins la cultura laboral.El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els més de 2.400 centres de pràctiques
  • DESCRIPCIÓN PROPIA: El logopeda és l’especialista que assumeix la responsabilitat de la prevenció, l’avaluació, el tractament i l’estudi científic de les alteracions del llenguatge i la comunicació.
    L’avaluació i el tractament dels trastorns del llenguatge és una tasca compartida amb altres professionals, tant de l’àmbit socioeducatiu com del clínic. És important, doncs, destacar el paper coordinador, fins i tot, integrador del logopeda gràcies a la seva condició de professional dedicat en exclusivitat a les alteracions de la comunicació, el llenguatge i la veu.
  • CONTACTO: www.blanquerna.url.es/cat/ce/fpce/cepe00.htm
 Posted by at 15:16