Feb 212011
 

 • LUGAR: Manresa (Barcelona)
 • VINCULADA A: Escola Universitària de Ciències de la Salut
 • CENTRO: Privado (Estudios Adscritos a la Universidad Autónoma de Barcelona)
 • PLAZAS: no consta
 • DESDE: 1996
 • PRACTICAS: Prácticas de laboratorio: El objetivo es conocer las técnicas de observación del lenguaje, evaluación de patologías de la comunicación y técnicas de investigación.
  Prácticums. Son las prácticas específicas de la diplomatura de Logopedia: educación, sanidad y bienestar social y profundizar en las técnicas de rehabilitación, realizadas en los centros propios de cada ámbito, entorno clínico e institucional
 • DESCRIPCIÓN PROPIA: La logopèdia és una disciplina orientada a l’estudi científic dels trastorns de la comunicació i del llenguatge. En aquesta disciplina coincideixen moltes àrees del coneixement: psicologia, pedagogia, medicina, neuropsicologia, lingüística, etc. Totes elles es combinen en la logopèdia per afavorir una perspectiva integrada del ser humà i les seves alteracions de la comunicació.
  És una professió dedicada a la prevenció, l’avaluació, el tractament i l’assessorament de les diverses patologies del llenguatge, parla i veu que afecten a la població en general. S’utilitzen tècniques educatives i rehabilitadores específiques per cada persona. El logopeda realitza la seva professió de forma coordinada amb altres professionals de l’àmbit educatiu, social i sanitari
 • CONTACTO: www.fub.edu
 Posted by at 21:36